skip to Main Content

Pogoji prejemanja e-novic ePrvak

Prejemnik e-novic Spoznanje.si dovoli podjetju ePrvak d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

ePrvak d.o.o.., Slovenska c. 24, 1234 Mengeš (upravljalec) bo podatke, ki jih pridobi ob prijavi na spletni strani www.spoznanje.si, uporabljal izključno za naslednje namene:

• pošiljanje e-novic in koristnih nasvetov po e-pošti;
• obveščanje o dogodkih;
• komuniciranje v zvezi z naročniškim razmerjem;
• izvedba nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti;
• statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov za izboljševanje in personalizacijo vsebine e-mailov;;
• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih podjetja in partnerjev podjetja;
• uporaba telefonskih klicev (tudi na mobilne telefone), SMS sporočil in navadne pošte;

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni podatki, ki se hranijo:
• e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;
• ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil;
• podatki o podjetju;
• naslov, telefon,datum rojstva, spol, ostale segmentacijski podatki z obrazca za prijavo;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil.

Upravljalec osebnih podatkov mora uporabniku na njegovo zahtevo:
• potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
• dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Back To Top