skip to Main Content

Optimizacija uporabniške izkušnje

Naredite vaš portal uporabniku prijaznejši in povečajte konverzijo ter zaslužek.

testiranje uporabniške izkušnje

Slika: Potek testiranja uporabniške izkušnje v našem laboratoriju z eyetracking opremo in dvema opazovalcema.

Povečajte konverzijo in prodajo.

Uporabniki bodo bolj zadovoljni s prijaznim portalom.

Prihranite denar pri podpori vašim uporabnikom.

Povečajte zvestobo vaših trenutnih uporabnikov.

Optimizacija uporabniške izkušnje vam več obiskovalcev spletne strani spremeni v kupce (povečanje konverzije). Z dobro uporabniško izkušnjo lahko močno povečate vašo prodajo, ne da bi spremenili druge faktorje (obisk, ponudba..) in trajno povečate učinek vašega marketinga. To vam pomagamo narediti tako, da identificiramo napake v uporabniški izkušnji na vašem portalu s pomočjo hevrističnega pregleda strokovnjaka ali/in s testiranjem na uporabnikih. Konkretne predloge za izboljšave se nato predloži vašim razvijalcem.

Uporabite ePrvak UX laboratorij za izboljšanje uporabniške izkušnje vaših portalov ali uporabniških vmesnikov.

 Hevristični pregled strokovnjaka za uporabnost in izdelava izboljšanih prototipov

Kako s hevrističnim pregledom do boljše uporabniške izkušnje?

1. Z vami se pogovorimo glede ciljev in vizije portala. Skupaj tudi določimo, kaj želimo doseči z izboljšanjem uporabniške izkušnje.
2. S pomočjo strokovnjaka za uporabnost se opravi temeljiti pregled uporabniškega vmesnika. Poizkuša se zaobjeti čim več scenarijev in preklikati vse tipične strani. Hkrati se postavlja v kožo uporabnika. Ugotavlja se tudi skladnost s smernicami za uporabniško izkušnjo.
3. Strokovnjak identificira in zapiše čim več napak in pomanjkljivosti.
4. Pripravi se poročilo in konkretni predlogi za odpravo napak v uporabnosti in za izboljšanje portala.
5. Pripravi se konkretne dizajne za spremembe na portalu, ki jih lahko razvijalci implementirajo.

Usability testing (uporabniška izkušnja – testiranje na uporabnikih)

Lahko vam naredimo usability testing (raziskavo uporabniške izkušnje na reprezentativnih uporabnikih, da odkrijemo še več napak v uporabniški izkušnji).

Eyetracking

Dodatno lahko naročite še usability testing, kjer uporabimo eyetracking opremo. Rezultat testiranja so natančno izmerjeni toplotni zemljevidi vaših spletnih strani, na podlagi katerih vidite, kaj uporabniki opazijo na vaši spletni strani in na kaj so pozorni.

eyetracking uporabniška izkušnja

Slika: Vročični diagram, rezultat eyetracking testiranja. To je eden od načinov kako se optimizira uporabniška izkušnja.

Zaupajo nam ugledna domača in tuja podjetja

0
let vodilni v e-mail marketingu
0
milijonov dostavljenih emailov
0
let izkušenj z digitalnim marketingom
0
izkušenih strokovnjakov
Back To Top